Pasar Awam Parit Buntar

Jalan Maharaja, PERAK

Majlis Daerah Kerian

Kepuasan Pengguna:

Amat Bersih Amat Bersih

Fasiliti

(2 Bintang)
Dalam Bangunan
Berbayar
Kembali ke halaman utama