Medan Selera Perindustrian Beranang

Jalan Perusahaan 4, Beranang, SELANGOR

Majlis Perbandaran Kajang

Kepuasan Pengguna:

Amat Bersih Amat Bersih

Fasiliti

(1 Bintang)
24 Jam
Kembali ke halaman utama